< Terug naar vorige pagina

Project

MELA. De betekenis van taal. Een digitale grammatica van het Grieks, onderwezen op scholen in Constantinopel (XIII-XV eeuw)

Meerdere registers die naast elkaar bestaan U+200BU+200Bbinnen hetzelfde linguïstische systeem en het creëren van grammatica's die een van deze registers codificeren als 'de standaard' zijn fenomenen die veel talen gemeen hebben.

 

Dezelfde problemen worden waargenomen in de opmerkelijke geschiedenis van het Grieks, waar de variëteit met een hoog register door de eeuwen heen heeft geconcurreerd met andere variëteiten met een lager register in een relatie van wederzijdse beïnvloeding.

 

Recente wetenschap heeft aandacht besteed aan deze dynamiek, waarbij ze zich voornamelijk richtte op de eerdere (postklassieke) of de latere (vroegmoderne/moderne) stadia. De centrale periode, essentieel voor ons begrip van de ontwikkeling van de taal, heeft niet dezelfde aandacht gekregen. Toch biedt het laat-Byzantijnse tijdperk uitzonderlijke bronnen: de leerboeken en manuscripten van die tijd, die een direct zicht bieden op de dynamische houding van middeleeuwse gebruikers ten opzichte van hun taal.

 

MELA stelt dat, indien bestudeerd met een innovatieve combinatie van filologische en paleografische benaderingen, naast nieuwe inzichten uit de Digital Humanities, sociolinguïstiek en semiotiek, deze verwaarloosde bronnen ons begrip van middeleeuwse Griekse taal en literatuur zullen veranderen. MELA zal Middeleeuws Grieks in dialoog brengen met actuele debatten in de taalkunde en onze kijk op zo'n belangrijke periode voor de culturele geschiedenis van Europa herformuleren. Het project zal leiden tot: 1) de eerste digitale grammatica van het hooggeplaatste Grieks dat op middeleeuwse scholen wordt onderwezen; 2) een nieuw theoretisch kader om te bestuderen (a) hoe talen en standaardisatie in het algemeen werken; (b) de dynamische relaties U+2018taal-maatschappijU+2019, U+2018taal-menselijke geestU+2019, U+2018linguïstische register(s)-sociale functiesU+2019.

 

The Grammar, een tekstuele corpusdatabase uitgerust met meerdere zoekopties, zal het instrument zijn dat een paradigmaverschuiving teweegbrengt in de studie van taal door het perspectief van middeleeuwse gebruikers te onthullen. Het theoretische kader zal middeleeuws Grieks een belangrijke plaats maken voor het toepassen, testen en verifiëren van huidige taalkundige theorieën.

Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:sociolinguistics, byzantijnse taalen, Digital Humanities, Byzantijnse literatuur Manuscript studies
Disciplines:Historische linguïstiek, Lexicologie, Grammatica, Schrijfsystemen, Lexicografie, Pragmatiek, Semantiek, Linguïstiek niet elders geclassificeerd, Retoriek, Syntax, Sociolinguïstiek, Griekse literatuur, Griekse taal