< Terug naar vorige pagina

Project

Meervoudige vormen van ongelijkheid en intersectionaliteit in het Europese ontwikkelingsbeleid.

Het project beschrijft en analyseert systematisch de wijze waarop meervoudige vormen van ongelijkheid en intersectionaliteit aangepakt worden in het Europese ontwikkelingsbeleid. Dit gebeurt aan de hand van een gestructureerde gefocuste vergelijking (structured focussed comparison, oftewel SFC). De doelstelling van dit onderzoek is dubbel. Ten eerste willen we via het onderzoek beter begrijpen welke gelijkheidsprincipes de Europese Unie (EU) in derde landen promoot. Ten tweede willen we nagaan in welke mate deze corresponderen met de gelijkheidsprincipes die de EU lidstaten via hun eigen ontwikkelingssamenwerking promoten. Als data voor de SFC gebruiken we beleidsdocumenten van de EU en haar lidstaten. Deze worden via een kritische frame analyse (critical frame analysis, oftewel CFA) bestudeerd. Deze methode biedt een systematische analyse van beleidsproblemen en -oplossingen, evenals van de consequenties die deze hebben voor (on)gelijkheid. Met behulp van de CFA kunnen we analyseren hoe meervoudige vormen van discriminatie en intersectionaliteit geframed worden in het Europese ontwikkelingsbeleid, waar overeenkomsten en verschillen zitten, en hoe patronen van overeenkomsten en verschillen verschuiven. Het onderzoek is zowel empirisch als theoretisch relevant. Terwijl er reeds een grote hoeveelheid literatuur een intersectionele analyse van het EU intern beleid maakt, hetzelfde is maar uiterst zelden het geval in EU extern beleid. Daarnaast biedt het onderzoek theoretisch nieuwe inzichten van Europeaniseringsprocessen in ontwikkelingssamenwerking en het ontstaan van Europees beleid.
Datum:1 jan 2017  →  Heden
Trefwoorden:EUROPEES ONTWIKKELINGSBELEID
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Meerlagig bestuur, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen