< Terug naar vorige pagina

Project

Meertaligheid, vertaling en kleine talen in de hedendaagse wereldliteratuur

Monolingualisme heeft een grote invloed op literatuur en cultuur gehad sinds zijn ontstaan in de achttiende eeuw. Ook wereldliteratuur neigt ondanks een globaal perspectief tot monolingualisme. Ze richt zich niet alleen overduidelijk op literaire werken geschreven in grote talen – ten koste van de zichtbaarheid van perifere regio’s en kleine talen—, maar vrijwel ook uitsluitend op eentalige werken. Meertalige werken worden vaak als onvertaalbaar beschouwd, wat hun internationale circulatie en kritische receptie belemmert. Dit project wil taaldiversiteit in de wereldliteratuur herwaarderen en onderzoekt hoe meertaligheid vormt geeft aan literaire werken van hedendaagse auteurs die niet in hun moedertaal schrijven, met bijzondere aandacht voor de rol van kleine talen. Methodologisch worden institutionele en vergelijkende tekstuele analyses gekoppeld aan kritische theorieën over vertaling, wereldliteratuur, en meertaligheid. Er wordt nagegaan hoe meertalige schrijvers met verschillende talen omgaan en welke stilistische bijzonderheden daarvan het resultaat zijn. Daarbij worden meertaligheid en vertaling geconceptualiseerd als twee processen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom belicht dit onderzoek zowel de receptie van meertalige werken als de strategieën gebruikt door vertalers om meertaligheid en vertaling (on)zichtbaar te maken. Deze breed opgezette methode bekritiseert op die manier eentalige, binaire en nationale benaderingen in literaire en vertaalstudies.
 

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:minor languages, Literary multilingualism, translation
Disciplines:Vergelijkende literatuurstudies, Hedendaagse literatuur, Literaire vertaling, Stijl en tekstuele analyse, Sociologie van literaire teksten