< Terug naar vorige pagina

Project

Meertalige ontmoetingen in de laatmiddeleeuwse stad. Geschiedenis herschrijven in meertalige sociale en politieke contexten in laatmiddeleeuws Vlaanderen en Brabant (1380-1500) (3E003619)

Dit project behandelt de verschillende meertalige sociale netwerken in de handelssteden in het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant tijdens de late middeleeuwen (1380-1500). De Bourgondische Nederlanden waren meertalig in hun spreken en schrijven

Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:Middeleeuwse geschiedenis, literaire geschiedenis, politieke geschiedenis, kronieken, stadsgeschiedenis, sociolinguïstiek, meertaligheid, culturele geschiedenis