< Terug naar vorige pagina

Project

Meertalige landschappen en linguïstische vitaliteit in stedelijke omgeving: case-studies van Brussel en Amsterdam (3F026712)

Dit project onderzoekt de vitaliteit en onderlinge machtsverhoudingen tussen talen gesproken en gebruikt in de meertalige landschappen (i.e. U+2018linguistic landscapesU+2019) van Brussel en Amsterdam aan de hand van een kwantitatieve, kwalitatieve and geografische analyse. De resultaten van deze analyses worden vervolgens gebruikt om de conceptuele relatie tussen talige vitaliteit en U+2018linguistic landscapeU+2019 verder te belichten.Datum:1 okt 2012  →  30 sep 2016
Trefwoorden:Brussels, talige vitaliteit, Amsterdam, linguistic landscape
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen