< Terug naar vorige pagina

Project

Mechanismen voor het mobiliseren van eigen financiële middelen in lage- en middeninkomenslanden: Sociale beschermingssystemen gericht op de informele economische sector en gedecentraliseerde belastingsystemen. BeFinD-fase2

BeFinD is een consortium van vier onderzoekscentra aan Belgische universiteiten met een focus op beleidsgericht onderzoek over de Financiering voor Ontwikkeling Agenda (Financing for Development) in de periode 2014-2017. Het onderzoek gebeurt in opdracht van de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel, en Ontwikkelingssamenwerking, met de bemiddeling van de Vlaamse Interuniversitaire Koepel (VLIR-UOS). De universiteit van Namen (CRED), de unversiteit van Antwerpen (IOB), en de universiteit van Leuven (HIVA & GGS) coördineren samen onderzoek in 4 grote domeinen: lokale middelen voor ontwikkeling, mobiliseren van private middelen voor ontwikkeling, ODA en de relatie met andere ontwikkelingsrelevante financieringsstromen, and mondiale publieke goederen. Het onderzoek is gericht op het voeden van het beleid en de practijk van de Belgische bilaterale and multilaterale ontwikkelingsactoren met betrekking tot het opkomend landschap van financiering voor ontwikkeling. HIVA-KU Leuven draagt bij tot onderzoeksactiviteiten op het vlak van het herverdelingspotentieel van sociale bescherming, de rol van de private sector in ontwikkeling, illegale financieringsstroment, en mondiale publieke goederen.
Datum:1 mei 2014 →  31 dec 2018
Trefwoorden:thema_mondialeon
Disciplines:Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei