< Terug naar vorige pagina

Project

Mechanismen van Somatische Cellen Herprogrammeren naar Pluripotentie.

Herprogrammering van somatische cellen in geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC's) heeft een enorm potentieel om ons begrip van ontwikkeling en ziekten te vergroten en voor therapeutische toepassingen. Herprogrammeren is echter heterogeen en inefficiënt. Ik heb een continue opeenvolging van de stadia van herprogrammering vastgesteld, waardoor het ontwerp van strategieën mogelijk wordt om het probleem van heterogeniteit bij herprogrammering te omzeilen. We zullen tools ontwikkelen om cellen te isoleren in precieze stadia van herprogrammering, hun transcriptoom en epigenoom definiëren, mechanistisch aanpakken hoe intrinsieke en extrinsieke factoren herprogrammering moduleren en verschillende herprogrammeringsbenaderingen en startende celtypes vergelijken. Een beter begrip van celtoestandovergangen tijdens herprogrammering zal helpen bij het ontwerpen van strategieën om de controle van celidentiteit te verbeteren.

Datum:1 okt 2015 →  Heden
Trefwoorden:somatic cells reprogramming, induced pluripotent stem cells
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde niet elders geclassificeerd, Regeneratieve geneeskunde niet elders geclassificeerd