< Terug naar vorige pagina

Project

Mechanische en structurele veranderingen na chirurgische behandeling van knie osteoarthritis

Botmetastasen ontstaan wanneer primaire kankercellen zich uitzaaien naar het skelet. Deze uitzaaiingen kunnen het bot beschadigen en verzwakken, wat de kans op een pathologische fractuur verhoogt. Aangezien dergelijke fracturen ernstige gevolgen kunnen hebben bij patiënten met metastasen, wordt profylactische (preventieve) chirurgie aanbevolen wanneer het fractuurrisico hoog is. De meest voorkomende plaats voor profylactische chirurgie is het proximale femur, waar mechanische stabilisatie meestal wordt geboden met behulp van intra- of extramedullaire implantaten. Femoroplastie is een alternatieve, minder invasieve techniek waarbij botcement percutaan wordt geïnjecteerd in de lesie. Er heerst echter onzekerheid of deze laatste techniek voldoende stevigheid biedt in een gewichtsdragend bot zoals het femur.

Clinici moeten oordelen of profylactische chirurgie voor een specifieke patiënt nodig is en welke behandelmethode in dat geval de meest optimale is. Momenteel is dit de individuele beslissing van een chirurg en/of oncoloog en ontbreekt er
een objectieve, biomechanisch ondersteunde evaluatie. Om zulke informatie ter beschikking te stellen, was het doel van dit proefschrift om een computationeel model te ontwikkelen voor (1) het voorspellen van fractuurrisico bij patiënten
met femorale botmetastasen en (2) het evalueren van het mechanische effect van femoroplastie als profylactische behandelmethode.

Datum:18 sep 2017 →  31 dec 2021
Trefwoorden:Finite element analysis, Bone biomechanics, Metastatic bone disease, Fracture risk
Disciplines:Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Medische biotechnologie, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Biomechanica, Orthopedie, Heelkunde, Verpleegkunde
Project type:PhD project