< Terug naar vorige pagina

Project

MATATUM: Validatie en geneesmiddelenontwikkeling van macrofaag-specifieke doelwitten in de tumoromgeving. (MATATUM)

Het huidige SBO voorstel met economische finaliteit is gericht op het ontwikkelen van vroeg stadium kleine molekule- en biologische geneesmiddelkandidaten tegen geselecteerde biomarkers op tumor-geassocieerde macrofagen (TAM's), die worden beschouwd als doelwit voor synergistische en aanvullende benaderingen voor kankerimmunetherapie en voor het voorkomen van kankerherval. Immuun-gebaseerde therapieën, die het eigen immuunsysteem van de patiënt versterken in de strijd tegen kanker, hebben onlangs veelbelovende resultaten getoond in een scala aan kankersoorten. Immunotherapieën, die het eigen immuunsysteem van de patiënt stimuleren in de strijd tegen kanker, zijn echter niet effectief bij alle patiënten en kankersoorten, terwijl anderen weerstand tegen immunotherapie ontwikkelen. Recente bewijzen wijzen erop dat TAM's, die een heterogene populatie van immuuncellen vertegenwoordigen in tumoren en die subgroepen omvatten met specifieke moleculaire profielen en functies, de tumorprogressie aanzienlijk bevorderen en ook bijdragen tot therapieresistentie. Derhalve heeft herprogrammering van het TAM fenotype het potentieel om synergistisch de werkzaamheid van immunotherapie te verbeteren door therapieweerstand tegen te gaan, antigeenpresentatie te bevorderen, normalisatie van de bloedvaten te bevorderen en de cytotoxische activiteit van TAM's te verhogen.

Partners in het multidisciplinaire MATATUM-consortium hebben onlangs preklinische bewijzen verkregen op het genetische niveau en/of doorin vivo beeldvorming, waarbij de essentiële implicatie van een aantal geselecteerde signalisatiewegen voor TAM-ondersteunde tumorgroei en metastase en/of hun nut als biomarkersvoor TAM-targeting worden gevalideerd. Het consortium streeft er nu naar om deze geselecteerde TAM biomarkers te valideren als geneesmiddeldoelwitten voor therapie en dit in state-of-the-art preklinische kankermodellen die de onderliggende klinische ziektebiologie optimaal reflecteren.

Datum:1 jan 2018 →  31 dec 2021
Trefwoorden:Immune-based therapies, tumor-associated macrophages (TAMs), reprogramming of the TAM phenotype, biomarkers for TAM targeting, early stage drug candidates
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Immunologie