< Terug naar vorige pagina

Project

Manoeuvreren in het donker: Her-creëren van (nieuwe) verhalen over seksualiteit en het lichaam binnenin/door vrouwen met een ruggenmergletsel

Dit doctoraatsproject omhelst een diepgaande verkenning van hoe vrouwen met een ruggenmergletsel zich verhouden tot hun lichaam en de manoeuvreerruimte die ze ervaren om via hun lichaam te kunnen komen tot voldoening gevende intimiteit met zichzelf en anderen. Het is een kwalitatief onderzoeksproject dat niet enkel aandacht besteedt aan wat het “betekent” voor participanten om met een veranderd lichaam te leven, maar vooral focust op hoe de her-ont-moeting en verkenning van hun lichaam als plezier kan openen of afremmen in samenspel met de mensen rondom, de materialiteit van hun lichaam, en de verschillende materieel-discursieve praktijken waaraan ze worden blootgesteld en waarmee ze aan de slag gaan (o.a. betekenisgevingen rond lichamelijk plezier, begeerlijkheid, intimiteit, aanraking, beperking, zorg, etc. overgedragen in taal en handelingen). 

De methode van kennis verzamelen in dit project was auto/etnografisch. Het proefschrift traceert een proces van continu zigzaggen tussen de verhalen van participanten en de eigen ervaringen van de onderzoeker op het continuüm van etnografie naar auto-etnografie(Denzin, 1997). De verschillende ontmoetingsrondes met participanten (via dans, fotografie, individuele interviews, focus groep) hadden als doel hen verschillende routes of gelegenheden aan de bieden om te reflecteren over het lichaam waarin en waarmee ze leven en over hun intieme relaties in het verleden, het heden, en (wat ze denken en hopen voor) de toekomst. Soms resulteerde dit in een transformatie van hoe ze zichzelf en lichamelijkheidsbeleving benaderden. 

Fenomenologie—en meer specifiek interpretatieve fenomenologie(Smith, Flowers, & Larkin, 2009) en post-intentionele fenomenologie (Vagle, 2014)—werd gebruikt als analysemethode en als een manier om zowel het onderzoek te gronden in de belevingswereld van de vrouwen als om op een breder niveau te kijken naar de materieel-discursieve praktijken die mee speelden.

Datum:20 okt 2014 →  19 okt 2018
Trefwoorden:spinal cord injury, sexuality, embodiment, ethnography, auto ethnography, pleasure, disability, arts-based research, qualitative inquiry, body, phenomenology, new materialism, women
Disciplines:Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering
Project type:PhD project