< Terug naar vorige pagina

Project

Management van de darmmicrobiota van zwartesoldatenvlieglarven (Hermetia illucens) ter bevordering van hun groei, microbiologische veiligheid en nutritionele waarde.

Zwarte soldatenvlieglarven (BSFL) zijn de larven van het insect de zwarte soldatenvlieg. Ze worden momenteel op wereldschaal gekweekt als ingrediënt voor de veevoeder. Ze kunnen worden gekweekt op een breed gala van zij- en afvalstromen van de voedingsindustrie en de landbouw, waarbij ze deze stromen omzetten in waardevolle biomassa. Gezien de strijd van ons voedingssysteem om op een duurzame manier te voldoen aan de eiwitbehoeften van de groeiende wereldbevolking, biedt het kweken van BSFL een innovatief, biogebaseerd alternatief dat bijdraagt aan een circulaire economie. De impact van de chemische en microbiologische samenstelling van het substraat op de zoötechnische prestaties en op de microbiële veiligheid van de BSFL is vrijwel onbekend. Dit project heeft dan ook tot doel meer fundamentele kennis te genereren die de insectensector, de wetgeving en de daarbij betrokken voedselketen kan ondersteunen om wettelijke en technische hindernissen bij het kweken en valoriseren weg te nemen. Meer specifiek worden in dit doctoraat de nauwelijks onderzochte interacties tussen de BSFL, hun substraat en hun darmflora onderzocht. Van die interacties wordt verwacht dat ze afhangen van het substraat en invloed hebben op (i) de groei van de larven, (ii) hun microbiologische veiligheid en (iii) hun voedingswaarde. Het algemene doel van dit project is om een set van micro-organismen te definiëren en te karakteriseren die kunnen worden gebruikt om de darmflora van de BSFL te manipuleren om de prestaties in elk van de drie bovengenoemde domeinen te stimuleren en hun economische waarde te vergroten.

Dit doctoraat is ingebed in het SBO-project ENTOBIOTA.

Datum:15 mei 2019  →  Heden
Trefwoorden:Black soldier fly
Disciplines:Industriële microbiologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project