< Terug naar vorige pagina

Project

Magnetische monitoring van luchtverontreiniging in Vlaanderen

Dit voorstel heeft tot doel het toepassingspotentieel van omgevingsmagnetisme voor lucht te onderzoeken
monitoring van vervuiling in Vlaanderen (BE). Terwijl de bodem atmosferische deeltjes lang accumuleert
tijden, vegetatie vangt alleen deeltjes binnen een groeiseizoen. Samen zijn ze respectievelijk
vertegenwoordigen sub-recente en recente gevolgen van luchtvervuiling.
Eerst zal een gestandaardiseerd protocol worden ontwikkeld om het magnetische signaal van grond en
vegetatie. Deze methodiek wordt vervolgens toegepast in een Vlaams studiegebied en gebruikt om te creëren
ruimtelijke distributiekaarten van de magnetische eigenschappen en het gehalte aan zware metalen voor de bodem en
vegetatie. De resulterende gegevens vormen het eerste deel van een Vlaamse magnetische atlas, wat kan zijn
gebruikt in milieustudies ter beoordeling van de gevolgen van vervuiling in het verleden en de toekomst.
Ten tweede zullen bewakingseenheden worden ontworpen bestaande uit een doos gevuld met gestandaardiseerde grond en
bedekt met een moslaag. Ze vangen magnetische luchtdeeltjes op waarmee ze beide jaarlijks kunnen evalueren
van vervuiling door de vegetatie en monitoring van de langetermijneffecten door de bodem.
Vervolgens worden dozen geïnstalleerd op locaties waar de monitoring van luchtvervuiling nu schaars is.
De ontwikkelde eenheden zullen een duurzame en verlengbare oplossing bieden om de stroom nauwkeurig te registreren
emissie-impact.
Gecombineerd wil het project de huidige kennis van de industriële emissie-impact bevorderen
Vlaanderen, terwijl het oplossingen biedt voor toekomstige monitoring in een economisch levensvatbare en
wetenschappelijk robuuste manier.

Datum:1 jan 2017 →  31 mrt 2021
Trefwoorden:Milieumagnetisme, antropogene vervuiling, bio- en bodemmonitoring