< Terug naar vorige pagina

Project

Magnetisch gecontroleerde morfologie van korte ferromagnetische vezels in viskeuze vloeistoffen: optimalisatie van de mechanische en afschermende eigenschappen.

Composieten met korte vezelversterking worden steeds frequenter ingezet vanwege hun gemakkelijke verwerkbaarheid, commerciële beschikbaarheid en grote ontwerpvrijheid. Naast de verbeterde mechanische eigenschappen (sterkte en stijfheid), is optimalisatie mogelijk in zowel elektrische als thermische geleidbaarheid, de adaptieve en functionele materiaaleigenschappen. Het innoverende idee in dit onderzoek, is het manipuleren van de vezeloriëntatie en -dichtheid door toepassing van magnetische velden. Het onderzoek naar de vezelkinetica van korte vezels binnen viskeuze vloeistoffen onder invloed van een magnetisch veld, vormt de eerste belangrijke stap binnen het doctoraat. Verder worden de bepalende factoren in het proces samengebracht en hun onderlinge invloed onderzocht. Daarbij behoren de matrixviscositeit, grootte van het magnetische veld en vezeltype en –geometrie tot de belangrijkste parameters. Binnen het doctoraatsonderzoek wordt numeriek en experimenteel onderzoek verricht, om zo tot een beredeneerde vezelmorfologie te komen met verbeterde structurele eigenschappen voor het composiet, of richting geoptimaliseerde afschermingseigenschappen voor elektromagnetische straling. In een later stadium wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om vezeloriëntatie te sturen bij complexe geometrieën.

Datum:17 dec 2018 →  Heden
Trefwoorden:short fiber composite, orientation, magnetics
Disciplines:Korte en lange vezelversterkte composieten
Project type:PhD project