< Terug naar vorige pagina

Project

Lipidomische, microbiële en functionele karakterisatie van componenten die bijdragen tot postoperatief herval in de ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn (CD) is een chronische, recidiverende ontstekingsziekte van de darm (IBD) die wordt veroorzaakt door een complexe interactie van genetische, immuun-, microbiële en omgevingsfactoren. Chirurgische resectie is nodig bij 70% van de CD patiënten. Aan de luminale zijde van de darm toonde pionierswerk van onze groep reeds aan dat bij 2/3 van de patiënten die een operatie ondergaan, nieuwe CD letsels optreden binnen enkele weken tot maanden, maar alleen in aanwezigheid van de fecale transit. Aan de buitenzijde van de darm wordt CD gekenmerkt door het fenomeen van “creeping fat”, een lokale hyperplasie van mesenterisch vetweefsel dat naar de plaatsen van darmontsteking migreert. Welke luminale componenten postoperatief herval induceren, en of “creeping fat” een pathologische dan wel beschermende rol, is echter nog niet duidelijk.

Met dit project willen we “triggers” van postoperatief herval in CD identificeren, en dit door zowel de buitenzijde als de luminale zijde van de darm te bestuderen. Eerst zullen we lipidenprofielen van “creeping fat” en mesenterisch vet op het moment van operatie bepalen, en beoordelen of deze voorspellend zijn voor postoperatief herval. Vervolgens zullen we m.b.v. shotgun metagenomics/metabolomics de fecale componenten die postoperatief herval voorspellen, karakteriseren. Tenslotte, om functionele inzichten te verwerven, zullen we de fecale componenten van de patiënten ook blootstellen aan hun epitheelcellen via in vitro 2D transwells.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Post-operative recurrence in Crohn's Disease, Lipidomics of creeping fat, Microbial, metagenomic and functional characterization of fecal components
Disciplines:Bio-informatica van ziekten, Gastro-enterologie, Inflammatie, Lipiden, Microbioom