< Terug naar vorige pagina

Project

Leren via licentieovereenkomsten: de mogelijkheden voor licentienemers in snelgroeiende ontwikkelingslanden (R-3883)

Hoewel de literatuur over open innovatie snel evolueert, zijn er nog grote lacunes. Onderzoekers hebben nauwelijks aandacht besteed aan de vraag hoe het gebruik van de licentieovereenkomsten leidt tot betere innovatieresultaten in bedrijven van snelgroeiende ontwikkelingslanden zoals China, India, Zuid-Korea, Braziliƫ en anderen. Licentieovereenkomsten werden altijd bestudeerd vanuit het perspectief van de licentiegever, niet vanuit het perspectief van de licentienemer: onderzoek benadrukte hoe de licentiegever kan verdienen aan het in licentie geven van bestaande technologie. In dit promotieonderzoekonderzoek richten we ons op de vraag hoe de licentienemer kan leren van de in licentie genomen technologie. De belangrijkste onderzoeksvraag kan als volgt worden geformuleerd: Hoe kunnen licentieovereenkomsten een interessante externe bron van technologische kennis zijn en hoe kunnen licentiehouders in snel ontwikkelende landen leren van de kennis die ze in licentie nemen? Hoe kunnen ze op basis van deze externe technologie eigen technologische competenties ontwikkelen? Het ontbreken van betrouwbare databases over licentieovereenkomsten is de belangrijkste reden waarom licentieovereenkomsten niet op dezelfde onderzoeksbelangstelling konden rekenen als strategische allianties, fusies en overnames, etc. De Chinese regering (SIPO) heeft licentieovereenkomsen geregistreerd sinds 2000 en het is mogelijk om toegang te krijgen tot deze database via de Zhejiang University (het is geen publiek toegankelijke database). We zullen in de studie nagaan hoe licentieovereenkomsten van Chinese bedrijven een effect hebben op hun technologische prestaties. De database heeft een panel data structuur. Gebruikte econometrische technieken zijn negatief binomiaal modellen, probit modellen en event history analyse.
Datum:1 okt 2012 →  31 dec 2017
Trefwoorden:LICENTIEOVEREENKOMST, OPEN INNOVATIE
Disciplines:Management, Marketing