< Terug naar vorige pagina

Project

Leeftijdsgerelateerde veranderingen in het cerebellum en het effect op de motor functie

Tijdens de normale veroudering is er sprake van degeneratie van het cerebellum. Tegelijkertijd neemt met de leeftijd ook de motor functie af. Hoewel inmiddels bekend is dat het cerebellum een cruciale rol speel in motor controle is het nog onduidelijk of er een directe relatie is tussen de structuursveranderingen in het cerebellum en de afname van de motor functie. Volgens de structuurhypothese die op dit moment wordt gehanteerd is dit het geval, aangezien er leeftijdsgerelateerde functionele achteruitgang gevonden is, onder andere in sensorimotor controle en motorisch leren. Hier tegenover staat de motor reserve hypothese die beweert dat er geen direct verband is tussen strutuursverandering in het cerebellum en afname van de motor functie. Bepaalde cerebellum-specifieke functies blijken namelijk nog goed intact in oudere patienten, terwijl er duidelijk sprake is van degeneratie van het cerebellum. Dit impliceert de aanwezigheid van een motorisch reserve in het cerebellum. Dit onderzoek zal zich focussen op het vraagstuk van de aanwezigheid van een motorisch reserve in het cerebellum door gezonde proefpersonen uit verschillende leeftijdsgroepen te vergelijken. De motor functie van de proefpersonen zal worden onderzocht in uitgebreide gedrags testbatterij met als doel de specifieke cerebellum functies te isoleren. Daarnaast zal worden gekeken naar de structuur van en de connectiviteit binnen het cerebellum. Er zal worden onderzocht hoe motor functie en cerebellum structuur zich verhouden tot leeftijd en tot elkaar.

Datum:28 jun 2021 →  Heden
Trefwoorden:cerebellum, motor function, motor reserve, normal aging
Disciplines:Motorische controle
Project type:PhD project