< Terug naar vorige pagina

Project

Lange-termijn effecten van signaalmoleculen tijdens de in vitro eicelrijping bij runderen: van onderzoek naar klinische toepassing (01D12519)

In vitro geproduceerde runderembryoU+2019s kunnen overgeplant worden in een koe, resulterend in een kalvingspercentage van 40%. Dit project gebruikt innovatieve methoden om het in vitro productieproces bij het rund te optimaliseren, waarbij de focus ligt op signaalmoleculen die tussenkomen in de eicelrijping. Tevens worden de resulterende kalveren onderzocht op epigenetische veranderingen, die mogelijk veroorzaakt worden door het in vitro milieu.

Datum:15 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:Eicelrijping, In vitro embryoproductie, Signaalmoleculen, Epigenetica, Eicel / embryo kwaliteit
Disciplines:Veterinaire reproductie en verloskunde, Veterinaire embryologie