< Terug naar vorige pagina

Project

Landbouw, dieet en voedingswaarde in Grieks-Romeins Egypte. Een herwaardering van antieke voeding, voedselbewerking en ondervoeding. (AGROS)

Het AGROS project bestrijdt de belangrijkste onderliggende aannames van het huidige historische en
archeologische paradigma aangaande antiek dieet en voeding. Lang is aangenomen dat een eenzijdig dieet
van lage kwaliteit, bestaande uit voedingsmiddelen met grote hoeveelheden antinutriënten maar arm in
micronutriënten, chronische ondervoeding veroorzaakte. Recentelijk is deze visie uitgedaagd op grond van
anachronisme: ze is gebaseerd op moderne voedingsdata die beïnvloed zijn door het aanpassen van
gewassen en voedselpraktijken sinds de 20e -eeuwse Groene Revolutie. Het AGROS project zal deze lacunes
in onze kennis invullen door de eerste empirische data voor verscheidene voedingsparameters te verzamelen
op basis van een unieke archeologische collectie Grieks-Romeinse dierlijke en plantenresten. Ook zal het
project antieke voedselbewerkings- en bereidingsprocessen reconstrueren en op basis hiervan antieke
voedingsmiddelen recreëren. Door de (anti-)nutritionele veranderingen tijdens iedere stap in het
productieproces te meten zal het project de relatieve veranderingen die plaatsvinden tijdens historische
voedselbereiding in kaart brengen. Hiertoe brengt het project oude geschiedenis, archeobotanie,
archeozoölogie, papyrologie, Egyptische archeologie, voedingsbiochemie en microbiologie en stabiele
isotopen chemie samen. Het fundamentele onderzoek in deze studie heeft potentieel om de studie van antieke
voeding en dieet te revolutioneren.

Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:Archaeobotany, Archaeozoology, Food history, Historical food processing, preparation and its biochemistry and microbiology, Archaeology and History of Greco-Roman Egypt, Greek papyrology
Disciplines:Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie niet elders geclassificeerd, Geschiedenis van de oudheid