< Terug naar vorige pagina

Project

Land sparing en land sharing scenarios voor het vergroenen van intensieve landschappen: integratie van productie en inkomen in de evaluatie van scenarios en ontwikkelen van Agent Based Models om interventies van het beleid te toetsen

Landbouw heeft een grote impact op biodiversiteit en ecoysteemdiensten zoals koolstofopslag, plaagbestrijding en aanbieden van habitats. Het is moenteel onduidelijk of ecosysteemdiensten meer voordeel hebben bij teelt op een natuurvriendelijke manier (bv. biologische landbouw) of door het verhogen van de productiviteit per oppervlakte zodat een kleiner deel van het landschap nodig is. Dit onderzoek wil bijdragen aan dit land sharing versus land sparing debat door te focussen op een meerjarig, intensief productiesysteems, met name de fruitteelt in Vlaanderen.

Alle vormen van kapitaal (financieel, sociaal, geproduceerd, menselijk en natuurlijk kapitaal) van een teler worden verwacht een belangrijke rol te spelen in zijn beslissingsproces. Om effectief beleid te ontwikkelen, is het belangrijk om de hoge mate van heterogeniteit betreffende deze vormen van kapitaal in de landbouwsector te erkennen. Daarom willen we eerst op basis van gestructureerde interviews de socio-economische profielen van fruittelers bepalen, zowel voor biologische als conventionele telers. Hiermee wordt vervolgens een typologie opgesteld met betrekking tot de milieu- en business-gerelateerde attitudes en voorkeuren. Daarnaast wordt met behulp van een keuze-experiment de likelihood of adoption van agro-milieumaatregelen bepaald bij de fruittelers. Met de resultaten van zo'n keuze-experiment kan een nutsfunctie (utility function) gemodelleerd worden, waarmee het gewicht en de waarde van verschillende attributen van zulke maatregelen kan worden bepaald. Zowel de typologie als de nutsfuncties zullen gebruikt worden bij het analyseren van de aanwezigheid, de amplitude an de gevolgen van trade-offs tussen genereren van inkomen en de voorziening van ecosysteemdiensten in een intensief, meerjarig teeltsysteem. Met deze analyse kunnen de meest efficiënte productiesystemen geïdentificeerd worden, met oog op ecologische (biodiversiteit en ecosysteemdiensten) en economische (productie en inkomen) parameters, evenals aanbevelingen voor de verbetering van minder efficiënte systemen.

Uiteindelijk zullen de resultaten uit de voorgaande delen gebruikt worden bij het ontwerpen van een agent-based model (ABM), waarmee verschillende beleidsgerelateerde scenario's gesimuleerd en geanalyseerd kunnen worden. Zo'n ABM maakt het mogelijk om een analyse uit te voeren van de processen in besluitvorming en de effecten van agro-ecologische maatregelen op landschapsschaal. Door aspecten als biofysische beperkingen, leerprocessen, sociale normen, heterogeniteit en stochasticiteit in het model te verwerken, kunnen de gevolgen van besluitvorming van individuele telers gesimuleerd worden in een realistische context.

De bijdrage van dit onderzoek aan de wetenschappelijke kennis over duurzame landbouwontwikkeling ligt voornamelijk in de toepassing op intensieve, meerjarige teelten in een landschap met een lange landbouwtraditie. Deze systemen vereisen het nemen van beslissingen op een langere tijdschaal dan in het algemeen het geval is voor éénjarige teelten. Daarbij zijn ze onderworpen aan strenge wetgeving en, in het geval van Vlaanderen, ingebed in een sterk gefragmenteerd landschap. Meerdere belanghebbenden zullen dus gevolgen ondervinden van veranderingen in zulke systemen, wat het ontwikkelen van effectief beleid nog complexer maakt.

Datum:1 nov 2018  →  Heden
Trefwoorden:Land sharing versus land sparing, Fruit production, Ecosystem services, Farm economy
Disciplines:Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Toegepaste economie, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei
Project type:PhD project