< Terug naar vorige pagina

Project

Laboulbeniales hyperparasitaire zwammen: gastheerspecificiteit en speciatiepatronen

Dit is een verhaal over hyperparasitisme: ectoparasitaire vliegen op vleermuizen kunnen op hun beurt als gastheer dienen voor ectoparasitaire schimmels, de Laboulbeniales. Laboulbeniales zijn microscopisch, obscuur en weinig onderzocht; ze zijn lang verwaarloosd geweest door de mycologische gemeenschap. Het groepje onderzoekers dat Laboulbeniales bestudeert, focust voornamelijk op taxonomie (soortenbeschrijvingen) en ecologie (effecten op gastheren). Hier willen we brede vragen stellen over diversiteit, gastheerspecificiteit, eigenschappen die parasitisme met Laboulbeniales beïnvloeden en shifts tussen gastheren die een rol kunnen spelen in soortenvorming. Laboulbeniales op vleermuisvliegen in de neotropen lijken meer divers in vergelijking met deze in de Oude Wereld. Met dit project trachten we dit vertekend beeld op te lossen – we hypothetiseren dat er onontdekte cryptische diversiteit bestaat in Laboulbeniales uit de Oude Wereld. Dit betekent dat er meerdere soorten kunnen zijn, hoewel we die niet kunnen onderscheiden op basis van morfologie. Het slaap- en overwinteringsgedrag van vleermuizen heeft een invloed op parasitisme met vleermuisvliegen. We hypothetiseren dat dit gedrag ook parasitisme van Laboulbeniales beïnvloedt. Een aantal soorten Laboulbeniales op vleermuisvliegen penetreert de gastheer voor voeding en houvast; we denken dat deze soorten strikt gastheerspecifiek zijn terwijl soorten die de gastheer niet penetreren mogelijks een breder gastheerspectrum hebben.

Datum:1 nov 2019 →  31 okt 2022
Trefwoorden:Gastheerspecialisatie, Ectoparasieten, Multitrofe interacties, Soortafbakening, Moleculaire fylogenie