< Terug naar vorige pagina

Project

Laag-frequent electromagnetische stimulatie: exploratie van de (sub) cellulaire mechanismen in herseninfarct (R-8866)

Ondanks de hoge prevalentie en verwoestende uitkomst, zijn er maar weinig behandelingsopties voor ischemische beroerte. Ons project heeft als doel om magnetische stimulatie (MS) als een nieuwe therapeutische tool te onderzoeken. Voorlopige gegevens van ons laboratorium duiden erop dat MS overleving en neurologische uitkomst verhoogt bij ratten en woestijnratten die aan een ernstige, permanente beroerte worden blootgesteld. MS induceerde migratie van endotheelcellen (die de bloedvaten op één lijn brengen) en productie van het belangrijke boodschappermolecuul stikstofoxide door stikstofoxidesynthase (NOS) in vitro. Succesvolle reparatie na een beroerte bestaat uit het activeren van de endotheelcellen en tegelijkertijd het beschermen van neuronen tegen ischemische schade. Onze voorlopige gegevens wijzen naar NO als een belangrijke regulator van magnetische stimulatie geïnduceerde bescherming. Het doel van dit project is om de link tussen magnetische stimulatie, NO en hersenherstel na ischemische beroerte te achterhalen. We bestuderen hoe het geproduceerde NO het herstel van de bloedstroom door vaatdilatatie (collateralisatie) in vivo bevordert. Daarnaast onderzoeken we de subcellulaire mechanismen waarmee magnetische stimulatie de NOS in endotheelcellen activeert en hoe magnetische stimulatie neuronale celdood remt. Inzichten verkregen in dit project zullen onze huidige kennis van magnetische stimulatie evenals van endogene cellulaire en subcellulaire mechanismen na een beroerte verbeteren.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:ANATOMIE (VERGELIJKEND)
Disciplines:Morfologische wetenschappen, Orthopedie, Heelkunde, Verpleegkunde