< Terug naar vorige pagina

Project

Kwantiteit en kwaliteit in de taalkunde: omgekeerde dialectometrie.

Dit onderzoeksvoorstel bevindt zich in het grensgebied tussen formeel-theoretische taalkunde enerzijds en kwantitatief-statistische taalkunde anderzijds. Het project koppelt een kwantitatieve methodologie aan een formeel-taalkundige vraagstelling. Enerzijds wordt nagegaan in hoeverre theoretische analyses van specifieke taalfenomenen de hypothese- en variatieruimte kunnen reduceren die gecreëerd wordt door kwantitatief-statistische analyses van grote digitale taaldatabanken, maar anderzijds dienen de statistische analyses ook als toetssteen voor theoretische hypotheses. Het project beoogt op die manier een vruchtbare wisselwerking tussen twee subdisciplines van de taalkunde waartussen traditioneel weinig communicatie of samenwerking bestaat. Het empirische domein van dit project is werkwoordsgroepen in de dialecten van het Nederlands.
Datum:1 okt 2015  →  30 sep 2019
Trefwoorden:Dutch dialects, verb clusters, dialectometry, syntax
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Talen, Literatuurwetenschappen