< Terug naar vorige pagina

Project

Kwantitatieve transmissie-elektronenmicroscopie: Voorbij de grenzen van het waarnemen.

Het doel van dit project is om precieze metingen te bekomen voor ongekende structuurparameters met behulp van kwantitatieve transmissie-elektronenmicroscopie. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van statistische parameterschattingstheorie, wat een signifcante verbetering voor de nauwkeurigheid en precisie moet opleveren in vergelijking met de conventionele interpretatie van beelden. Het uitgangspunt van statistische parameterschattingstheorie is de beschikbaarheid van een fysisch parametrisch model dat de verwachtingswaarden van experimentele metingen beschrijft. De focus ligt op het bepalen van atoomposities met picometerprecisie voor zowel zware als lichte atoomtypes, de analyse van de chemische samenstelling en de detectie van individuele atomen.
Datum:1 okt 2010  →  30 sep 2012
Trefwoorden:ELEKTRONENMICROSCOPIE (KWANTITATIEF), TRANSMISSIE ELEKTRONENMICROSCOPIE
Disciplines:Toegepaste wiskunde in specifieke velden, Astronomie en ruimtewetenschappen, Klassieke fysica, Fysica en nanofysica van gecondenseerde materie, Materiaalfysica, Mathematische fysica, Kwantumfysica, Modellering, Biologische systeemtechnologie, Signaalverwerking
Project type:Samenwerkingsproject