< Terug naar vorige pagina

Project

Kwantificering van hydrodynamische energieverliezen door deeltjestransport in de binnenste grenslaag van suspensiestromingen met hoge deeltjesconcentraties

Het transport van bezinkende partikels door fluïda gebeurt ten koste
van kinetische energie van de stroming of de amplitude van
oppervlaktegolven. Tot nog toe wordt dit in
sedimentransportmodellen opgelost op een pragmatische manier
door aanpassing van de bodemwrijvingscoëfficiënt. Het huidige
project heeft tot doel om fysisch-gebaseerde aanpassingen te maken
in numerieke modellen voor sedimenttransport. Dit wordt uitgevoerd
door het genereren van bijkomende experimentele data met een
eigen ontwikkeld hoge-resolutie tweefasenstromingsmodel in
OpenFOAM (Ouda & Toorman, 2019), gevalideerd met reële
experimentele data, gevolgd door parameterizatie en implementering
in de open-source modellensuite TELEMAC-TOMAWAC-GAIA voor
grootschalige toepassingen, waar de roosterafstanden niet toelaten
om golven en de processen in de binnenste grenslaag in detail op te
lossen. Dit grootschalige model zal worden gevalideerd met
beschikbare veldmetingen en remotesensingdata voor de Belgische
kust en het Schelde-estuarium. Verwacht wordt dat deze explicitie
kwantificering van de energieverliezen de voorspellingskracht van
sedimenttransportmodellen significant zal verbeteren.

Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:computational fluid dynamics, sediment transport, subgrid scale process model development
Disciplines:Sedimentologie, Kust- en estuariene hydraulica, Vloeistoffysica en -dynamica, Rivierbouwkunde, Geomorfologie en landschapsevolutie