< Terug naar vorige pagina

Project

Kwantificeren van gewrichtsbelasting in volwassenen met hemofilie met behulp van multi-segmentale voet moduleringen

Hemofilie is een erfelijke en aan X-chromosoom gebonden stollingsstoornis die wordt gekenmerkt door de afwezigheid of een tekort aan circulerende factor VIII (hemofilie A) of factor IX (hemofilie B), resulterend in abnormale, soms spontane bloedingen, ook wel hemarthroses genoemd, en gestoorde bloedstolling. Tot 90% van deze hemarthroses komen voor in het bewegingsapparaat. Secundaire artropathie als gevolg van recidiverende gewrichtshemarthrosen, oftewel hemarthropathie, is de meest invaliderende complicatie bij volwassen patiënten met hemofilie. Recent onderzoek benadrukt het belang van musculoskeletale biomechanica bij het ontwikkelen van pathologische / verstoorde compensatiemechanismen in de kinetica van de onderste ledematen door de pathofysiologische cascade van hemarthropathie. Dit wetende, kan de verbetering van klinische besluitvorming bij volwassen patiënten met hemarthropathie in het onderste lidmaat, overstijgend aan de huidige gouden standaard, alleen worden bereikt door inclusie van biomechanische gangkenmerken gemeten met kwantitatieve bewegingsanalyse. Van bijzonder belang voor hemarthropathie-patiënten is het onderzoeken van stress/drukken in meerdere voet-segmenten en grote gewrichten binnen de volledige onderste keten. Het hoofddoel van dit project is daarom om de verworven kinetische voetpatronen en hun relatie tot medische beeldvorming bij volwassen patiënten met hemofilie te onderzoeken.

In een eerste deel van dit doctoraat moeten de methodologie en technieken die gedurende het hele project van toepassing zijn, worden onderzocht, geëxploreerd en gevalideerd. Een eerste mijlpaal zal zijn om de tekortkomingen van de huidige state-of-the-art-technieken te bevestigen door ons nieuw ontwikkeld kinetisch voetmodel (IOR-4Segment-model 1) te introduceren in kwantitatieve bewegingsanalyse. In een tweede mijlpaal zullen we deze nieuwe biomechanische data, gemeten met het nieuwe IOR-4Segment-model 1, onderzoeken door het effect van loopsnelheid op voet kinetica in te onderzoeken in een gezonde populatie. De derde mijlpaal zal worden bereikt door het gebruik van het proportionaliteitsschema in een patiëntenpopulatie te valideren. De toepassing van dit proportionaliteitsschema is van vitaal belang voor het berekenen van de kinetica van meerdere gewrichten in de voet, maar moet nog gevalideerd worden in orthopedische aandoeningen, zoals secundaire artropathie.

Nadat de methodologie en technieken zijn geoptimaliseerd en gevalideerd, kan een vierde mijlpaal worden geïnitieerd waarin de verworven kinetische voetpatronen en hun relatie met medische beeldvorming van volwassen patiënten met hemofilie worden bepaald. Een vijfde en laatste mijlpaal zal dan zijn om het effect van niet-chirurgische interventies (zoals voetortheses) te onderzoeken bij volwassen patiënten met hemarthropathie.

Datum:1 mrt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Biomechanics, Haemophilia, Medical imaging
Disciplines:Orthopedie, Humane bewegings- en sportwetenschappen, Revalidatiewetenschappen
Project type:PhD project