< Terug naar vorige pagina

Project

Kwalitatieve beoordeling van geluidsisolatie van gebouwschillen en ontwikkeling van een aangepaste geluidshinderconstructie toepasbaar voor bouwakoestiekvraagstukken

Blootstelling aan omgevingslawaai in gebouwen heeft verschillende nadelige gevolgen voor de bewoners, waarvan ergernis een van de voornaamste redenen tot bezorgdheid is. Om de nadelige gevolgen van omgevingslawaai aan te pakken is adequate geluidsisolatie van cruciaal belang. Momenteel wordt een verscheidenheid aan eengetalswaarden (SNQ's), zoals Rw, Rw + C, Rw + Ctr, Rw', DnT,w, STC ... gebruikt om de prestaties van geluidsisolatie te beschrijven. Deze bestaande SNQ's zijn echter gericht op vermindering van het totale geluidsniveau binnenshuis, en niet op ergernis. Dit betekent dat als men nieuwe bouwtechnologieën en technieken voor gevels wil ontwikkelen, een geschikte en praktische geluidsisolatiedescriptor voor ergernis moet worden vastgesteld. Geluidshinder is een complex psychologisch concept dat zowel psychofysische als cognitieve aspecten omvat, en vanwege de complexe aard ervan moet een grondig begrip van geluidshinder in gebouwen worden ontwikkeld op weg naar effectieve richtlijnen. Met betrekking tot geluidsisolatie heeft de literatuur aangetoond dat verschillen in de geluidsreductiespectra van gevelconstructies van grote invloed zijn op de luidheidsperceptie. Bovendien leiden ook de frequentie-inhoud en de temporele structuur van de stimuli tot een verschil in perceptie van de demping. Een soortgelijk effect kan worden verwacht voor hinder en moet nader worden bestudeerd. Deze aspecten zullen worden onderzocht in een multisensorisch perceptielaboratorium met geschikte experimentele settings om te komen tot een aangepast hinderconstruct dat toepasbaar is voor bouwakoestiek in relatie tot de attitudes ten aanzien van de relevante geluiden. Op basis hiervan zal een psychofysische ééngetalswaarde voor het karakteriseren van de geluidsisolerende eigenschappen van de gevels worden voorgesteld.

Datum:1 apr 2023 →  Heden
Trefwoorden:Building acoustics, Environmental noise, Noise annoyance
Disciplines:Bouwakoestiek en verlichting
Project type:PhD project