< Terug naar vorige pagina

Project

Kunnen adolescenten de voordelen van sociale media benutten en tegelijkertijd de gevolgen voor slechte slaap beperken? Een theorie-gedreven en persoonsgericht onderzoek naar kwalitatief verschillende drijfveren voor sociaal media gebruik.

Het aantal slaapproblemen bij adolescenten is alarmerend hoog en lijkt in de afgelopen decennia te zijn toegenomen. Overmatig sociaal media gebruik wordt hiervoor vaak verweten. Echter, het (weinige) onderzoek dat deze bewering ondersteunt wordt gekenmerkt door conceptuele en methodologische tekortkomingen. Het doel van dit project is dan ook om, uitgaande van een theorie gedreven en persoons-specifieke benadering, de literatuur over adolescenten hun sociale mediagebruik en de slaap vooruit te helpen door dieper inzicht te verwerven in de motivationele dynamieken die aan de basis liggen ervan. Ten eerste, onderscheiden we harmonieus en obsessief sociaal media gebruik als twee kwalitatief verschillende drijfveren van sociaal media gebruik. Er wordt verwacht ze een verschillende impact hebben op de slaap van adolescenten. Ten tweede willen we ons richten op de onderliggende wortels van het sociaal mediagebruik van adolescenten, die standhouden bij veranderingen in de platformen, inhoud en functies van social media. Ten derde, maken we gebruik van intensieve herhaalde metingen die toelaten om de heterogeniteit in de individuele gevoeligheid van adolescenten voor sociaal mediagebruik in termen van slaap in te schatten. Ten slotte willen we, door het ontwikkelen en testen van een need-crafting interventie, adolescenten helpen om hun sociale mediagebruik beter te reguleren, om de voordelen ervan te maximaliseren en tegelijkertijd de gevolgen voor slechte slaap te beperken.

Datum:1 nov 2022 →  Heden
Trefwoorden:Motiverende dynamiek van gebruik van sociale media
Disciplines:Andere media en communicatie die niet elders zijn geclassificeerd, Sociale en emotionele ontwikkeling