< Terug naar vorige pagina

Project

Klinische prediktieve modellen in de intensieve geneeskunde.

Intensieve geneeskunde maakt het mogelijk dat patiënten potentieel dodelijke insulten toch overleven. Artsen in dit domein combineren patiënt-gerelateerde gegevens met hun medische kennis om veranderingen in de toestand van de patiënt te voorzien en op die manier de behandeling bij te sturen. Een afdeling intensieve geneeskunde is een omgeving rijk aan data. Op veel intensieve geneeskunde afdelingen is er software geïmplementeerd die automatisch de gegevens van de verschillende informatiebronnen integreert in een Patient Data Management Systeem (PDMS). Dit geïntegreerde formaat laat toe om de data te analyseren met computertechnieken zoals data mining. Data mining kan gebruikt worden om klinische voorspellende modellen te bouwen die zeer performant zijn zoals eerder werk van onze onderzoeksgroep al aantoonde. In dit project zullen we deze technieken gebruiken om klinische modellen, specifiek voor intensieve geneeskunde, te ontwikkelen.
Datum:1 jan 2011  →  31 dec 2014
Trefwoorden:Intensive care medicine, Data mining, Clinical predictive models
Disciplines:Anesthesiologie, Intensieve zorgen en spoedgevallen