< Terug naar vorige pagina

Project

Klinische, immunologische en functionele studie van ADA2-deficiëntie

ADA2-deficiëntie is een ernstige zeldzame erfelijke aandoening die wordt veroorzaakt door biallelische mutaties in het ADA2-gen. Klinische manifestaties omvatten vasculopathie gaande van cutane vasculopathie (livedo) tot lacunaire herseninfarcten. Bovendien kunnen patiënten beenmergfalen en immuundeficiëntie vertonen. Hoewel anti-TNF-middelen gewoonlijk effectief zijn bij het beheersen van vasculopathie, zijn beenmergfalen en immuundeficiëntie vaak ongevoelig. Deels ontbreekt een ineffectieve behandeling omdat de pathofysiologie van ADA2-deficiëntie niet volledig begrepen wordt. Het doel van dit door het ERC gefinancierde project is het onderzoeken van de rol van ADA2-deficiëntie bij slecht verklaarde vormen van immuundeficiëntie en beenmergfalen, evenals bij acute neurologische manifestaties. Hiertoe zullen we klinische studies, immunofenotypering, proteomics en genomics uitvoeren en door diepgaande functionele studies van de monocyt-endotheel interactie evenals endotheel en monocyt karakteristieken bij ADA2-deficiëntie in vergelijking met patiënten zonder ADA2-deficiëntie en gezonde controles.

Datum:2 aug 2021 →  Heden
Trefwoorden:inborn errors of immunity, inflammation, immunodeficiency, extracellular purine metabolism
Disciplines:Immunogenetica, Aangeboren immuniteit, Pediatrie
Project type:PhD project