< Terug naar vorige pagina

Project

Klinische beeldkwaliteit-vereisten in dentale cone-beam CT, bepaald en gecontroleerd door antropomorfe testobjecten, virtuele observatoren, en 'big data'

Cone beam computertomography (CBCT) is geëvolueerd tot een essentiële beeldvormingsmodaliteit in de tandheelkunde. Momenteel worden er ruim 70 verschillende CBCT modellen gebruikt in de klinische praktijk. De variabiliteit in prestatie (stralingsdosis en beeldkwaliteit) tussen deze toestellen vereist nieuwe testmethodes die zowel objectief als relevant voor de diagnostische taken in tandheelkundige beeldvorming zijn. DIt project heeft als doel om dit probleem aan te pakken op drie complementaire manieren. Ten eerste, de ontwikkeling van nieuwe testobjecten die anatomische en/of pathologische karakteristieken van de dentomaxillofaciale regio representeren. Ten tweede, de ontwikkeling van 'virtuele observator' modellen (dit zijn predictieve modellen inzake de response van menselijke observatoren t.o.v. radiologische beelddata) toegespitst op CBCT-beeldvorming. Tenslotte, de ontwikkeling van 'big data'-analysemethodes voor geautomatiseerde evaluatie van beeldkwaliteit op grote schaal. Een combinatie van deze drie aanpakken zal leiden tot een ingrijpende verbetering inzake het testen en optimaliseren van CBCT.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:cone-beam computed tomography, dentistry, image quality, big data, virtual observer
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen