< Terug naar vorige pagina

Project

Klimatologische en sociaal-economische oorzaken van toekomstige overstromingen in Europa: op weg naar een proactieve vermindering van het risico op rampen

Studies die de multidisciplinaire en grootschalige, toekomstgerichte risico’s van overstromingen inschatten zijn beperkt wegens de moeilijkheden die gepaard gaan met de hoge rekenkosten van grootschalige overstromingsmodellen en de beperkte beschikbaarheid van data over de lokale kwetsbaarheid. Bovendien missen bestaande studies een alomvattende kwetsbaarheidsbeoordeling, rekening houdend met de sociale, culturele, economische, fysieke en milieukundige aspecten. Om aan deze onderzoeknoden tegemoet te komen, wordt in dit onderzoek een multidimensionaal, integratief en holistisch kader ontwikkeld en getest voor toekomstige overstromingsrisicobeoordelingen over Europa. De intensiteit en frequentie van overstromingen worden bepaald met behulp van verschillende grootschalige hydrologische modellen op basis van huidige en toekomstige meteorologische data. Voor de toekomstige data zullen deze gebaseerd worden op de nieuwe generatie klimaatmodellen (CMIP6). Een gecombineerde blootstellings-kwetsbaarheidsindex zal ontwikkeld worden en vervolgens geïntegreerd met de ruimtelijke overstromingskans om tot een risicobeoordeling te komen onder verschillende scenariocombinaties voor zowel klimaatverandering als sociaaleconomische toekomstevoluties.
Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Flood, Climate change, Socioeconomic developments, Disaster risk reduction
Disciplines:Waterbouwkunde niet elders geclassificeerd