< Terug naar vorige pagina

Project

Klimaatverandering en de legitimiteitsuitdaging. Een empirisch onderzoek naar de dreiging van klimaatverandering voor democratische legitimiteitspercepties en het potentieel van procedurele oplossingen.

Klimaatverandering vormt een uitdaging voor onze democratie. Enerzijds is het van essentieel belang dat burgers cruciale beleidsbeslissingen om de klimaatsverandering aan te pakken steunen. Anderzijds, kunnen burgers de legitimiteit van democratische instellingen in twijfel beginnen trekken en nieuwe vormen van bestuur eisen als ze het gevoel krijgen dat de bestaande instellingen hen niet voldoende beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

In dit project link ik de literaturen over political theory, environmental psychology en democratic innovation met elkaar om (1) de legitimiteitsuitdaging die gesteld wordt door klimaatverandering te bestuderen en (2) het potentieel te onderzoeken van procedurele hervormingen om de gepercipieerde legitimiteit van het klimaatbeleid en democratische instellingen te versterken. Daarbij focus ik op twee specifieke hervormingen: participatieve processen (bijvoorbeeld via klimaatbijeenkomsten),  en processen die zich op experten baseren (bijvoorbeeld expertcommissies). Via een survey (WP1) en experiment (WP2) onderzoek ik hoe de dreiging van klimaatverandering een invloed heeft op de gepercipieerde legitimiteit, alsook op (anti)democratische voorkeuren van burgers. Bovendien test ik of procedurele hervormingen deze  legitimiteitskwestie  kunnen aanpakken via een experiment (WP3) en een verdiepend onderzoek van een daadwerkelijk, participatief proces: een globale klimaatbijeenkomst (WP4).

Datum:1 okt 2022 →  31 jan 2023
Trefwoorden:participatory processes, climate governance, political trust
Disciplines:Politiek engagement, politieke participatie, Politieke psychologie, Democratische innovaties