< Terug naar vorige pagina

Project

Kinderrechten niet toegelaten? Politieverhoor van jeugddelinquenten (FWOAL669)

Alhoewel het politieverhoor het startpunt van de strafrechtelijke procedure tegen jeugddelinquenten is, werd tot op heden weinig tot geen onderzoek verricht naar de praktijk ervan. Met behulp van observaties en interviews met politie-agenten wordt getracht een antwoord te formuleren op de vraag of en hoe kinderrechten in de dagelijkse praktijk van het politieverhoor toegepast worden.Datum:1 jan 2013 →  31 dec 2015
Trefwoorden:Sentencing, Pre-Trial Detention, Community Policing, Criminal Policy, Restorative Justice, Criminal Law, Prison Systems, Juvenile Justice, Economic Criminality, Criminal Procedure
Disciplines:Rechten en juridische studies