< Terug naar vorige pagina

Project

Kernvorm van zware elementen en proton-vervalende kernen

De ladingsstraal is één van de fundamentele eigenschappen van de atoomkern waarop we ons begrip van
de kernstructuur baseren. Deze eigenschap biedt een geweldig laboratorium waarmee we ons begrip van
de kernstructuur kunnen testen en verbeteren, waarmee we betere modellen kunnen maken en de
eigenschappen kunnen voorspellen van kernen die niet beschikbaar zijn in een laboratorium, zoals degene
die in ontploffende sterren gevonden worden.
Ondanks dat er in de laatste decennia veel vooruitgang is gemaakt in het bestuderen van exotische radioisotopen
door het gebruik van laserspectroscopie in radioactieve ionenbundels faciliteiten, mist er een
cruciaal referentiepunt om elementen met een oneven aantal protonen te analyseren. In oneven-Zelementen
zijn er slechts 1 of 2 stabiele isotopen waarmee de referentie experimenten werden uitgevoerd
in de 20e eeuw, terwijl er 3 nodig zijn om het proces te vervolledigen.
In het bijzonder is er voor kalium (Z=19) en zilver (Z=47) nieuwe data verzameld dat veelbelovend is voor
het onthullen van de geweldige kenmerken van de kernstructuur. Hiervoor is een extra referentiepunt nodig. We stellen dus voor om muonische x-stralen spectroscopie toe te passen op de radioactieve 40K en
108mAg isotopen in het Paul Scherrer instituut, gebruik makend van de nieuwe muX-spectrometer wat voor
het eerst toelaat om dit type metingen uit te voeren.

Datum:1 apr 2021 →  Heden
Trefwoorden:Nuclear charge radii, Muonic atoms, X-ray spectroscopy
Disciplines:Experimentele aspecten van nucleaire fysica, Atoom- en moleculaire fysica niet elders geclassificeerd, Experimentele deeltjesfysica