< Terug naar vorige pagina

Project

Katholieke theologie, de wanhoop nabij? Omgaan met de erfenis van het Tweede Vaticaans Concilie tussen ‘identity politics’ en ‘culture wars’ (1965-1985)

Dit project onderzoekt het ideologische profiel en de ontwikkeling van de groep auteurs in de theologische tijdschriften Concilium en Communio tussen 1965 en 1985. Bijzondere aandacht wordt besteed aan processen van identiteitsvorming, theologische milieus en mythevorming rond de conciliaire erfenis in de omgang met kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Door een netwerkanalyse te combineren met archiefonderzoek en contextuele tekstanalyse, tracht dit project recht de doen aan de rol van theologische actoren en milieus in de interpretatie en implementatie van het concilie; hun verhouding tot ideologische scholen op basis van hun citatienetwerken, al dan niet samenvallend met de twee tijdschriften; en hun relatie tot de kerkelijke en brede maatschappelijke context.
Datum:16 dec 2020  →  Heden
Trefwoorden:Second Vatican Council, Conciliar reception, Communio
Disciplines:Geschiedenis van religies, kerken en theologie