< Terug naar vorige pagina

Project

Katalytische opwerking van citroenzuur afkomstig uit fermentatieprocessen

Het algemene doel is om nieuwe polyfunctionele esterverbindingen te bereiden uitgaande van citroenzuur, rechtstreeks afkomstig uit het fermentatieproces. Omzetting van citroenzuur omvat defunctionalisatie, b.v. verwijdering van -OH-groepen, gevolgd door hydrogenering en mogelijk verestering. Een ideale reactie zou leiden tot hoge opbrengsten op basis van citroenzuur, zou hoge concentraties citroenzuur gebruiken en zou kunnen omgaan met ruw citroenzuur, d.w.z. citroenzuur dat na de fermentatie minimaal gezuiverd is. Er zullen strategieën worden ontwikkeld om het terugwinnen van de hydrogeneringskatalysator te vergemakkelijken, b.v. door de vaste hydrogeneringskatalysator te combineren met een oplosbare Lewis- of Brönsted-zuurkatalysator. Naast het identificeren van de meest geschikte samenstelling van de zure katalysator, zal er ook aandacht worden besteed aan mechanistische aspecten. Ten slotte zal de optimale procedure worden ontwikkeld om weekmakers op basis van citroenzuur te produceren, die vervolgens zullen worden getest onder omstandigheden die industrieel relevant zijn.

Datum:15 sep 2020  →  Heden
Trefwoorden:Catalytic, Citric acid, Industrial, Plasticizer
Disciplines:Heterogene katalyse, Homogene katalyse, Katalyse
Project type:PhD project