< Terug naar vorige pagina

Project

Karakterisering van HINT1-knockout Drosophila-model voor perifere neuropathie.

Recessieve loss-of-function mutaties in HINT1 behoren tot de meest frequente oorzaken van axonale perifere neuropathie (ziekte van Charcot-Marie-Tooth, CMT). Ze zijn geassocieerd met een ernstig, progressief en vroeg-aanvangend fenotype waarvoor tot vandaag geen behandeling bestaat. HINT1 is een pleiotroop en evolutionair geconserveerd purine-fosforamidase met onbekend(e) endoge(e)ne substra(a)t(en) en met een volledig ongekende rol in het perifere zenuwstelsel. Het algehele doel van mijn postdoctorale project is het ophelderen van de pathomechanismen die aan de basis liggen van HINT1-gerelateerde neurodegeneratie, om zo therapeutische mogelijkheden te creëren voor perifere neuropathieën. Steunend op veelbelovende preliminaire data en op de expertise in onze onderzoeksgroep, zal ik de eerste in vivo modellen van HINT1-neuropathie ontwikkelen en karakteriseren, gebruik makend van Drosophila als surrogaatsysteem. De morfologie en gedragingen van vliegen die deficiënt zijn voor het HINT1-ortholoog of vliegen die wildtype of CMT-veroorzakende HINT1 allelen tot expressie brengen, zullen grondig worden onderzocht op tekenen van neurodegeneratie in verschillende ontwikkelingsstadia met testen die relevant zijn voor de CMT-pathologie in mensen. Deze diepgaande analyse zal mechanistische inzichten leveren betreffende het (mal)functioneren van HINT1 in het perifere zenuwstelsel en kan wegen openen naar therapeutische interventies.
Datum:1 apr 2019 →  30 mrt 2020
Trefwoorden:MOLECULAIRE NEUROPATHOLOGIE, DROSOPHILA MELANOGASTER, ZIEKTE VAN CHARCOT-MARIE-TOOTH, ERFELIJKE NEUROPATHIEËN
Disciplines:Neurologische en neuromusculaire ziekten