< Terug naar vorige pagina

Project

Karakterisering van de relatie tussen floristische diversiteit, bodem microbiële diversiteit en biogeochemische processen in een onverstoord moerasgebied (Bierbza, Polen) (01J04007)

Met dit project willen we nagaan of er een relatie bestaat tussen floristische diversiteit en bodem-microbiële gemeenschapstructuur en hoe dit de stikstofbiogeochemie beïnvloedt. De specifieke doelstellingen zijn: 1. Bestuderen van het effect van veranderende plantensoortendiversiteit op microbiële gemeenschapstructuur en enkele sleutelorganismen 2. KWantificeren van N-biogeochemie en de opname van N-species door de bacteriële gemeenschap bij variërende plantendirveristeit 3. Bestuderen of plantensoortendiversiteit gestuurd wordt door "nutrienten niche differentiatie".

Datum:1 jan 2007  →  30 apr 2011
Trefwoorden:planten, Polen, N-cyclus, Bierbza, mircro-organismen, diversiteit
Disciplines:Milieuwetenschappen en management, Plantenbiologie, Duurzame chemie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling