< Terug naar vorige pagina

Project

Karakteriseren van bioritmische profielen in stemmingsstoornissen

Circadiane ritmes (CR's) omvatten alle autonome fysiologische processen (bv. slaap-waakritme, lichaamstemperatuur, plasmacortisol, cortisol en melatonineconcentratie) die worden gesynchroniseerd met een cyclus van 24 uur. Deze ritmes worden gereguleerd door een endogene ‘circadiane klok’, gelegen in de suprachiasmatische kern (SCN) in de hypothalamus. Hoewel onze interne klok een endogeen ritme vertoont, wordt deze gesynchroniseerd met de buitenwereld via signalen uit de omgeving (ook wel ‘zeitgebers’ genoemd). De SCN ontvangt licht via de tractus retinohypothalamicus, synchroniseert met de 24-uur-dag-nacht cyclus en communiceert deze informatie met een netwerk van perifere klokken. Deze cellulaire klokken zijn verbonden via netwerken die de circadiane ritmes in weefsels, organen en het hele organisme bepalen. Een gezond 'kloksysteem' wordt gekenmerkt door een optimale synchronisatie tussen onze interne klok en de externe licht-donkercyclus, en alignering tussen de SCN (de hoofdklok) en de perifere klokken in andere hersengebieden en organen. Afwijkingen - zoals faseverschuivingen en veranderingen in periode en amplitude - in circadiane ritmes worden sterk geassocieerd met stemmingsstoornissen, zoals bipolaire stoornis (BD) en major depressive disorder (MDD), en met neurodegeneratieve ziekten waaronder de ziekte van Alzheimer (AD). Dit doctoraatsproject heeft als doel een methodologische aanpak te creëren en valideren om circadiane ritmestoornissen in patiëntengroepen ten opzichte van gezonde deelnemers te beoordelen. Meerdere biochemische en fysiologische biomarkers zullen worden onderzocht met als doel een biosignatuur (of circadiaans ritmeprofiel) te creëren bij gezonde deelnemers en verschillende patiëntengroepen. Wearables worden gebruikt om fysiologische parameters in een thuisomgeving te meten. Deze biosignatuur zal het mogelijk maken om de variabiliteit tussen gezonde proefpersonen en verschillende ziektegroepen te beoordelen. Verder zal een deel van het promotieproject bestaan uit het analyseren van bestaande placebogegevens uit twee onderzoeken van Janssen Pharmaceutica. Placebo-gecontroleerde studies zijn belangrijk om de werkzaamheid van een nieuw geneesmiddel te evalueren. Een doel is om ‘placebo-respons’ beter te begrijpen door de verschillen in psychofysiologische gegevens (bv. slaapgegevens) van placebo-responders en placebo-non-responders te analyseren.

Datum:12 mrt 2020  →  Heden
Trefwoorden:circadian rhythm
Disciplines:Neurowetenschappen niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project