< Terug naar vorige pagina

Project

Karakterisatie van de werking van biologische toxines op K+ kanalen.

In dit project worden de biologische doelwitten bepaald van toxines, geisoleerd uit biologische giffen. Hierbij worden de spanningsgevoelige K+ kanalen als belangrijke target gezien. Tevens wordt de bindingsplaats van deze toxines achterhaald door mutagenese van het kanaal en door wijzigingen aan te brengen in de toxines die meestal peptides zijn.
Datum:1 jan 2008 →  31 jan 2009
Trefwoorden:IONKANALEN, ELEKTROPHYSIOLOGIE, PATCH-CLAMP, ECOLI TOXINES
Disciplines:Medicinale en biomoleculaire chemie, Genetica, Moleculaire en celbiologie, Plantenbiologie, Systeembiologie, Biofysica