< Terug naar vorige pagina

Project

KADOC-ODIS: Digitale Onderzoeksinfrastructuur voor Religie, Cultuur en Samenleving

Het interfacultair Centrum KADOC-KU Leuven (°1976)
documenteert en onderzoekt de vele wijzen waarop religie
de moderne samenleving en cultuur heeft beïnvloed. De
hoeksteen van KADOC’s digitale onderzoeksinfrastructuur is
de webdatabank ODIS. Sinds 2000 ontsluit die
kwaliteitsvolle datareeksen over de geschiedenis en het
erfgoed van het middenveld. In mei 2021 werd KADOC-ODIS
erkend als kernfaciliteit van de KU Leuven. De infrastructuur
legt bruggen tussen academisch onderzoek en de
erfgoedsector, en is één van de meest gebruikte historische
online instrumenten in Vlaanderen. Ons
investeringsprogramma streeft naar veelzijdigheid en
samenwerking. Het speelt strategisch in op de noden van
vele KU Leuven onderzoekseenheden die de
maatschappelijke en culturele impact van religie
bestuderen. Nieuwe tools zullen toelaten om de goed
gestructureerde datasets van KADOC in ODIS op een
innovatieve manier te bevragen, analyseren en visualiseren.
Een interoperability and discovery layer zal duurzame
verbindingen leggen met andere (internationale)
onderzoeksinstrumenten, SSH-platformen en Linked Open
Data verzamelingen. Onderzoekers zullen datasets kunnen
importeren en verwerken in hun eigen toepassingen. Een
nieuwe module zal het mogelijk maken om ook historisch
statistisch bronnenmateriaal te verzamelen en contextueel
te ontsluiten. Door het apparaat grondig technisch te
updaten zal het tegemoet komen aan de vereisten van het
lopend en toekomstig onderzoek in de digital humanities.

Datum:1 mei 2022 →  Heden
Trefwoorden:Digital Research Infrastructure, Religion, Culture, Society
Disciplines:Moderne en hedendaagse geschiedenis