< Terug naar vorige pagina

Project

In kaart brengen van het onderzoeksklimaat inzake wetenschappelijke integriteit aan KU Leuven

De hoofddoelstelling van dit project is om op basis van empirische data zowel het universiteitsbrede als het lokale onderzoeksbeleid te ondersteunen en voeden in het verder stimuleren van een integere onderzoeksomgeving. Hiervoor zal een meetinstrument worden ontwikkeld aan de hand waarvan zal onderzocht worden hoe onderzoekers het onderzoeksklimaat aan KU Leuven zelf inschatten. Op basis daarvan kunnen – waar nodig – onderbouwde verbeterstrategieën bottom-up en op de verschillende niveaus worden uitgewerkt (‘metrics for ethics’).

Datum:1 mei 2020  →  Heden
Trefwoorden:research integrity
Disciplines:Professionele ethiek