< Terug naar vorige pagina

Project

'It's Some Kind of Magic': Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de term 'Magisch Realisme' in de Moderne Arabische Literatuur

Door middel van close reading van zes Arabischtalige romans met verschillende geografische, culturele en religieuze achtergronden zal worden nagegaan in welke mate de genretheorie van het magisch realisme, die voornamelijk op de studie van Latijns-Amerikaanse literatuur is gebaseerd, een vruchtbaar kader biedt voor de bestudering van Arabische romans die als magisch realistisch worden beschouwd, en of deze genretheorie aanpassingen vereist.

Datum:1 okt 2011 →  1 jun 2012
Trefwoorden:Magisch realisme, interculturaliteit, moderne Arabische literatuur, anti-autoritair, postmodernisme, post-kolonialisme, postnationalisme
Disciplines:Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Talen, Theorie en methodologie van de talenstudies, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen