< Terug naar vorige pagina

Project

Isolator 4.0 - Robotica in isolatoren binnen de farma

Medicijn- en vaccinvullijnen worden steeds belangrijker in de farmaceutische industrie. Momenteel worden menselijke interventies in zulke isolatoren uitgevoerd aan de hand van handschoenen in glove ports. Hierdoor is de barrière tussen de operator en het steriele proces enkel een handschoen, die geen volledige steriele integriteit kan garanderen. Bijkomend wordt bij elke interventie van een operator de vullijn stil gelegd voor operatorveiligheid. Dit induceert een verlies in capaciteit van de lijn. Daarenboven nodigt de komende, nieuwe norm voor steriele productie het gebruik van toepasselijke technologieën aan, zoals robots om het gevaar van contaminatie verder te reduceren. Dit project richt op een vermindering van menselijke contaminatie in medicijnproductie tot nul, door het vermijden van eender welke menselijke operatie met handschoenen in de isolatoren. In plaats hiervan zullen deze operaties worden uitgevoerd door robots. Tevens is het het doel om deze robots zo autonoom mogelijk te maken (80% van alle taken), en enkel intuïtieve, tele-operatieve besturing door mensen te gebruiken voor complexe en zeldzame operaties (20% van alle taken). Hiervoor is het nodig het isolator design compleet te herzien.

Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:Motion planning under constraints, Vision based object and anomaly detection, Task planning, Teleoperated robot manipulator control, Isolator 4.0 prototype design
Disciplines:Bewegingsplanning en -controle, Robotmanipulatie en interfaces, Sensoren, estimatoren en actuatoren, Computervisie
Project type:PhD project