< Terug naar vorige pagina

Project

IOF mandaat Wim Ectors (R-8539)

Volgens het nieuwe IOF-beleid AUHL zoals goedgekeurd in 2014 werd het nieuwe type 'IOF-mandaatproject' ingevoerd. Binnen dit project wordt een vaste IOF-mandataris aangesteld die decentraal wordt ingebed bij een instituut of faculteit. Naast een aantal vaste doelstellingen (vast aanspreekpunt TTO inzake valorisatie, overzicht expertise groep, valorisatiemogelijkheden, uitbouwen van een netwerk, deelname aan het TTO lerend netwerk) die gelden voor elke mandataris, hebben deze mandatarissen ook een aantal specifieke doelstellingen die zijn afgestemd op het strategieplan van de betrokken groep. Dit IOF mandaat werd toegekend aan Wim Ectors van het onderzoeksinstituut IMOB.
Datum:1 mei 2019  →  30 jun 2019
Trefwoorden:IOF, mandaat
Disciplines:Intelligente transportsystemen, Operationele verkeerscontrole en verkeersmanagement, Openbaar vervoer, Transport impactanalyse, Geografie van mobiliteit en transport