< Terug naar vorige pagina

Project

IOF mandaat Kathleen Smolders (CMK) (R-9958)

Volgens het nieuwe IOF-beleid AUHL zoals goedgekeurd in 2019 werd het nieuwe type 'IOF-mandaatproject' ingevoerd. Binnen dit project wordt een vaste IOF-mandataris aangesteld die decentraal wordt ingebed bij een instituut of faculteit. Naast een aantal vaste doelstellingen (vast aanspreekpunt TTO inzake valorisatie, overzicht expertise groep, valorisatiemogelijkheden, uitbouwen van een netwerk, deelname aan het TTO lerend netwerk) die gelden voor elke mandataris, hebben deze mandatarissen ook een aantal specifieke doelstellingen die zijn afgestemd op het strategieplan van de betrokken groep. Dit IOF mandaat werd toegekend aan Kathleen Smolders van het onderzoeksinstituut CMK.
Datum:1 jul 2019  →  Heden
Trefwoorden:IOF, mandaat
Disciplines:Microbiomen, Biochemie van planten, Cel- en moleculaire biologie van planten, Plantenecologie, Atmosferische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling niet elders geclassificeerd, Koolstofsequestratie wetenschappen, Landcapaciteit en bodemdegradatie, Bodembiologie, Bodemwetenschappen, uitdagingen en vervuiling niet elders geclassificeerd