< Terug naar vorige pagina

Project

Inzichten voor een optimale kwaliteit van zorg en adequate bestaffing in woonzorgcentra

Terwijl de roep naar kwaliteitsvolle zorg in woonzorgcentra toeneemt, wordt het steeds moeilijker om gekwalificeerd zorgpersoneel aan te werven en te behouden. Tot op heden is de evidentie schaars betreffende belangrijke organisatorische variabelen zoals personeelsbezetting, werkomgeving en zorgrantsoenering, en hun relatie met de kwaliteit van zorg en de intentie van zorgpersoneel om te vertrekken. Dit doctoraatsproject beoogt deze verbanden uitvoerig te onderzoeken om zo de ontbrekende wetenschappelijke kennis te genereren om toekomstige kwaliteitsverbeteringsprojecten en strategieën voor het aanwerven en behouden van gekwalificeerd zorgpersoneel te onderbouwen. Twee studies zijn gepland om dit doel te bereiken. De eerste studie is een multicenter prospectieve longitudinale studie in een grote steekproef van Vlaamse woonzorgcentra, waarbij surveygegevens van woonzorgcentra en zorgpersoneel gekoppeld worden aan databankgegevens met bewonersuitkomsten. Survey- en databankgegevens zullen verzameld worden bij aanvang van de studie en na twee jaar. Dit laat toe om de onderlinge verbanden tussen de belangrijkste organisatorische variabelen en de bewonersuitkomsten te onderzoeken en om voorspellers van lage kwaliteit van zorg te identificeren. De tweede studie is een cross-sectionele mixed-methods studie, waarbij kwantitatieve surveydata en kwalitatieve interviewdata met zorgpersoneel gebruikt zullen worden om te onderzoeken welke factoren de intentie tot vertrek bij zorgpersoneel in woonzorgcentra beïnvloeden.

Datum:20 sep 2021 →  Heden
Trefwoorden:nursing homes, quality of care, workforce
Disciplines:Geriatrische verpleegkunde, Geriatrie, Residentiële gezondheidszorg, Kwaliteitsbewaking
Project type:PhD project