< Terug naar vorige pagina

Project

Inzichten in neutropene koorts (SAFE studie) en klinische en translationele inzichten inzake fungale infecties en de mycologie, met de focus op de Hematologische populatie.

In deze thesis is er zowel een klinisch als translationeel luikje. Wat betreft het klinische luik zal de thesis zich focussen op de SAFE-studie (Stopping antibiotic therapy after 72 h in patients with febrile neutropenia following intensive chemotherapy for AML/MDS), een multicentrische prospectieve studie, waar onderzocht zal worden op het veilig is om na 72h te staken met breedspectrum antibiotica bij neutropene koorts (onder de juiste condities) met mogelijkse impact op de internationale guidelines. Daarnaast zal er klinisch onderzoek verricht worden met patiëntendata uit het UZ Leuven, voornamelijk vanop de dienst Hematologie (en ICU) rond (invasieve) fungale infecties (bv. IPA, mucormycosis, ...), al dan niet in samenwerking met andere centra in binnen- en buitenland. Het translationele luik zal zich voornamelijk focussen op een betere diagnostiek en laboratorische/microbiologische opvolging van fungale infecties bij de immuungecomprommiteerde hematologische patiënt. Dit in samenwerking met het microbiologische labo in UZ Leuven, gekend om haar expertise in de Mycologie.

Datum:14 sep 2023 →  Heden
Trefwoorden:mycology, hematology, mold infections, febrile neutropenia, infectiology
Disciplines:Hematologie, Klinische hematologie, Infectieziekten, Mycologie, Kankertherapie, Kankerbiologie
Project type:PhD project