< Terug naar vorige pagina

Project

Inzicht in het samenspel tussen peesstructuur en spierfunctie om pees belasting te optimaliseren voor een betere behandeling van Achilles tendinopathie

Achilles tendinopathie is een van de meest voorkomende blessures
aan voet- en enkeloverbelasting. Tot 40% van de patiënten herstelt
niet van deze blessure. Hoewel Achilles tendinopathie een
multifactorieel proces is, speelt repetitieve mechanische belasting
van de achillespees een cruciale rol bij de ontwikkeling en het herstel
van tendinopathie. Er is sterk bewijs voor een veranderde
peesstructuur en spierfunctie bij Achilles tendinopathie. Beide
veranderingen zijn van invloed op de mechanische belasting van de
pees. Hoewel bekend is dat de juiste belasting tijdens de sport- en
revalidatieprogramma's cruciaal is; is weinig kennis over
peesbelasting tijdens deze oefeningen en de invloed van veranderde
peesstructuur en spierfunctie op peesbelasting. Het is daarom van
cruciaal belang dat oefeningen adequaat worden afgestemd op deze
veranderde structuur en functie om een training- of
revalidatieprotocol te ontwerpen dat de optimale stimulans geeft voor
peesaanpassing en onder- of overbelasting van de pees voorkomt.
Dit project beoogt een dieper inzicht te krijgen in de invloed van
veranderde peesstructuur en spierfunctie op peesbelasting bij
Achilles tendinopathie om zo optimale trainings- en
revalidatieprogramma's te bepalen.

Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:Achilles tendon, Exercise, Loading
Disciplines:Revalidatiewetenschappen, Musculo-skeletale systemen, Biomechanica