< Terug naar vorige pagina

Project

Inzicht in de interacties tussen mens en dier in contrasterende beschermde gebieden - een nieuwe methodologische benadering (R-12839)

Wereldwijd dragen beschermde gebieden bij aan het behoud van de natuur en zorgen ze voor natuurlijke hulpbronnen en gebruik voor de mens. In West-Europa keren voorheen uitgestorven soorten terug en andere soorten waren nog nooit zo talrijk. De leefgebieden van deze soorten worden vaker door mensen gebruikt voor recreatieve doeleinden; de huidige Covid-19 periode heeft dit nog meer versneld. Daarom is het noodzakelijk om de interacties tussen mens en dier te begrijpen om natuurbeheerstrategieën te ontwerpen die beantwoorden aan de behoeften van zowel mens als dier. Tot nu toe werden conventionele technieken (digitale tellers, cameravallen) gebruikt om het ruimtelijke en temporele habitatgebruik van Nationale Parken (NP's) te beoordelen. In dit project zullen we gebruikers gegenereerde gegevens met geotags van sociale media en sport-apps gebruiken in combinatie met cameravallen en gerichte enquêtes om de invloed van recreatieve activiteiten op activiteitspatronen, bezetting en verspreiding van zoogdiersoorten in twee Belgische NP's en visa versa te begrijpen. Het uiteindelijke doel van deze studie is om bij te dragen aan het ontwerp van een uitgebalanceerd natuurbeheerplan voor NP's in of nabij dichtbevolkte zones door licht te werpen op de aanwezigheid, verspreiding en activiteitspatronen van diersoorten in een beschermd gebied; recreatieve activiteiten binnen een beschermd gebied; en de impact van de aanwezigheid van dieren in het wild op recreatieve activiteiten en de impact van deze menselijke activiteiten op dieren.
Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:beschermende gebieden, interactie tussen mens en dier
Disciplines:Gemeenschapsecologie, Conservatie en biodiversiteit, Ecosysteemdiensten, Wild- en habitatbeheer
Project type:Samenwerkingsproject